Formålet med denne informasjonen er å informere deg som kunde om hvilke opplysninger som samles inn og hvordan disse opplysningene blir benyttet. Ditt personvern er viktig for Montasjemateriell Tønsberg AS (heretter kalt MMT), og MMT følger de til enhver tid gjeldende regler for behandling av personopplysninger, herunder personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR).

Samtykke

Merk at enkelte personopplysninger blir behandlet på grunnlag av samtykke, som markedsføring, herunder, nyhetsbrev og kommunikasjon. Ved å melde deg på nyhetsbrev samtykker du til slik behandling av personopplysningene dine. Se nedenfor om hvordan dine personopplysninger vil bli behandlet i denne sammenheng.

Informasjon som blir samlet inn

Montasjemateriell Tønsberg AS har som intensjon å sende ut nyhetsbrev cirka 1-2 ganger per måned via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Make AS (www.make.as) er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. Du kan velge å oppgi en virksomhet eller deg som privatperson. Dette gjøres for at vi kun skal sende relevant informasjon.
MMT innhenter personopplysninger når du melder deg på for å motta Nyhetsbrev/tilbud hos oss på epost og/eller sms.
De opplysningene MMT henter inn og behandler er følgende: navn, telefonnummer og epostadresse, og din aksept til å bruke informasjonen til markedsføring, herunder nyhetsbrev på epost/SMS og andre måter for direkte markedsføring.

Hvordan MMT benytter -og hvem kan benytte dine personopplysninger

MMT benytter informasjonen kun til markedsføringsformål. MMT samler inn informasjon slik at vi kan gi våre kunder relevante tilbud.
Make AS organisasjonsnummer 993 555 002 er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som behandles i vårt nyhetsbrev register. Disse opplysningene vil ikke bli solgt eller overført til en tredjepart – noe som betyr at du ikke vil få informasjon fra andre selskaper enn oss basert på dine opplysninger.
Behandling av personopplysningene vil enten skje på grunnlag av oppfyllelse av avtale, dersom vi oppfylle en avtale med deg, på grunnlag av samtykke (som ved markedsføring og utsendelse av nyhetsbrev) eller for å oppfylle rettslige forpliktelser MMT er pålagt som regnskapsføring mv.
Personopplysningene vil bli oppbevart så lenge personopplysningene er nødvendig for det formål opplysningene ble innhentet for. Dette innebærer at personopplysninger til markedsføring slettes dersom du melder deg av nyhetsbrev eller trekker ditt samtykke.
Personopplysninger knyttet til salg eller avtaler du har med oss, slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Personopplysninger knyttet til MMTs oppfyllelse av rettslige forpliktelser, slettes så snart de rettslige forpliktelser er oppfylt.
Du har rett til å klage på behandling som gjøres av dine personopplysninger til Datatilsynet, se mer på www.datatilsynet.no

Kontakt oss

Om du har spørsmål om, ønsker innsyn i, eller slette de personopplysningene som er lagret på deg er det bare å ta kontakt med oss på post@montasje-materiell.no